ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,22 Μαϊου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

» Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων

Τ. 4006/68 /Β0019/21.8.2008

» Διαδικασία αναγνώρισης   των δεξαμενοπλοίων   -   σλεπίων ως αποθηκών   αποταμίευσης, ως φορολογικών   αποθηκών και ως   μεταφορικών -εφοδιαστικών μέσων

Τ.4005/25/Γ0019/21.8.2008

» Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Τ 4744/88/Δ0019/8.10.2008

» Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DI

5032354/5081/12.8.2009

» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

5032354/5081/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι &ΙΙ/12.8.2009

» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/18.8.2009

» Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπόλογων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαική Ένωση,οικονομικού έτους 2011.

ΠΟΛ 1016/13.1.2012


ΔΙΑΦΟΡΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

Σύντομα κοντά σας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

Αποφάσεις ΣΛΟΤ

» Αναγνώριση των κερδών μιας κοινοπραξίας που αναλογούν σε μια εταιρεία μέλος της κοινοπραξίας, κατά την κατάρτιση του ατομικού ισολογισμού της επενδύουσας εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

437 AΠ.ΑΑ./7.7.2005


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

» Α) Φ.Π.Α. - ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

B) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΦΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ

Σ.τ.Ε. 190/2005

» Φ.Π.Α. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σ.τ.Ε. 1408/2005

» ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΟΛ 1164/2010

Σ.τ.Ε. 2402/2010


ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908 (ΦΕΚ Α'8), 1.2.2011

w1

»

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943 (ΦΕΚ Α' 66), 31.3.2011

w1

»

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3985 (ΦΕΚ Α’), 1/7/2011

w1

»

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 (ΦΕΚ Α’ 152), 1.7.2011

w1

»

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική

εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4002 (ΦΕΚ 180) 22.8.2011

w1

»

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4024 (ΦΕΚ 226 A’) 27.10.2011

w1

»

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4021 (ΦΕΚ 218 A’) 3.10.2011

w1

»

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4038 (ΦΕΚ 14 A’) 2.2.2012

w1

»

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4047 (ΦΕΚ 31 A’) 23.2.2012

w1

Σελίδα 4 από 5