ΠΟΕ ΔΟΥ

Τρίτη,20 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας

(ν. 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Ά). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12

για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων.

ΠΟΛ 1024/4.2.2011