ΠΟΕ ΔΟΥ

Τρίτη,20 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών ».

ΠΟΛ 1059/1.4.2011

»

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/Κ1 802/23.3.2011

»

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης   Κ1-802/

23-3-2011(ΦΕΚ 470 Β΄)

ΠΟΛ 1081/8.4.2011

»

Χορήγηση πιστοποιητικού για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (Π.Δ. 218/01 ΦΕΚ 165Α), μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011

ΠΟΛ 1125/31.5.2011

»

Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν ΑΦΜ μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

ΠΟΛ 1136/15.6.2011

»

Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1160/22.7.2011