ΠΟΕ ΔΟΥ

Τρίτη,20 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΕΛΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Υπολογισμός πληθυσμού δήμων κατά την επιβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα

ΠΟΛ 1032/17.2.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων του άρ. 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ξ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 8 του ν. 3899/2010 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας"

ΠΟΛ 1037/22.2.2011

»

Α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτικη ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011 Β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011

ΠΟΛ 1041/28.2.2011

»

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

ΠΟΛ 1049/15.3.2011

»

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11- 2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

ΠΟΛ 1050/15.3.2011

»

Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ 1068/5.4.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.

ΠΟΛ 1074/8.4.2011

»

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ 1090/20.4.2011

»

Περί της εκτέλεσης από το Δημόσιο της αριθμ. 2144/2009 Απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει ορισμένες διατάξεις της αριθμ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-11-2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΠΟΛ 1118/2011

»

Κατάργηση της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

ΠΟΛ 1122/2011

»

Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων

ΠΟΛ 1123/2011

»

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2011-2012, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ 1173/16.8.2011

»

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες.

ΠΟΛ 1181/16.8.2011

»

Ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων.

ΠΟΛ 1200/23.9.2011

»

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ

ΠΟΛ 1200/ΔΗΛΩΣΗ/23.9.2011

»

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

ΠΟΛ 1200/ΦΕΚ 2026/12.9.2011

»

Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’).

ΠΟΛ 1214/31.10.2011

»

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.

ΠΟΛ 1220/31.10.2011

»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΟΛ 1214 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ/31.10.2011

»

«Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 ».

ΠΟΛ 1231/14.11.2011

»

.Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας.

ΠΟΛ 1254/21.12.2011

»

Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο.

ΠΟΛ 1255/27.12.2011

»

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.

ΠΟΛ 1262/29.12.2011

»

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.

ΠΟΛ 1252/22.12.2011

»

Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία.

ΠΟΛ 1019/13.1.2012

»

Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ.μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα.

ΠΟΛ 1042/16.2.2012

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. , πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.

ΠΟΛ 1021/20.1.2012