ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,22 Μαϊου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

E-mail Εκτύπωση PDF

» Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) ‘’Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις.’’

35307/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/25.8.2009

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας

Περιορισμοί στο ύψος νομίμου αποζημιώσεως Καταβολή αποζημίωσης πέραν της νομίμου

Έννοια «οικειοθελούς» παροχής

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΙΣΜΕΝOΥ ΧΡOΝOΥ:ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΔOΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ OΡΙΣΜΕΝOΥ ΧΡOΝOΥ ΥΠO ΤO ΦΩΣ ΤOΥ Π.Δ. 81/2003 ΚΑΙ ΤOΥ Π.Δ. 180/2004

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

O ΚΛOΝΙΣΜOΣ ΕΜΠΙΣΤOΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΝΕΥΜΑΤOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΣ ΛOΓOΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝOΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

H   ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

TO ΕΡΓΑΤΙΚO ΑΤΥΧΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η έννοια του πραγματικού εργοδότη

στους ομίλους επιχειρήσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ-Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΑΠOΧΗ ΤOΥ ΕΡΓΑΖOΜΕΝOΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛOΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ OΙ ΣΥΝΕΠΑΚOΛOΥΘΕΣ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης του εργοδότη

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΠΡOΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ ή ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚ 281

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

H ειδική εξάμηνη άδεια μητρότητας,

σύμφωνα με το Ν. 3655/2008

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙA

ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 117/2008

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΚ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

STAGE:

ΜΑΘΗΤΕΙΑ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Τοποθέτηση – Μετακίνηση – Μετάθεση υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών – Επιλογή Προϊσταμένων βάσει ν. 3839/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ Ο Ν. 3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

TO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 3846/10 & 3899/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Οι ρήτρες συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ, Η ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ   «ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Ε.Π.Α.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

» 1)Τι πρέπει να προσέχουν οι Εφοριακοί Συν/χοι, κατά την εκμίσθωση των αστικών ή γεωργικών ακινήτων τους και 2) Ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/11.1.2011

» Ενωτική και θετική η επικοινωνία των Εφοριακών Συν/χων με τους Γάλλους Συν/χους

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/10.3.2011

» Επιτεύγματα, που πιστοποιήθηκαν κατά την Δ’ Τακτική Γεν. Συνέλευση και την ανάδειξη νέου Διοικ/κού Συμβουλίου τριετίας 2011-14

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/7.4.2011

» Περί κακοποίησης Υπερηλίκων Άκρως επωφελής η ψυχολογική στήριξη και των Εφοριακών Συν/χων, με απ’ ευθείας επικοινωνία ψυχολόγου, ως και ενός Πολιτιστικού Κέντρου ή Λέσχης

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/3.5.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικης 2012-2015.

ΥΠΟΙΚ 2/78400/0022/14.11.2011

» Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Τι ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4021/2011.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ/4.11.2011

» Πληρωμή κατ’ οίκον των συντάξεων και σε Εφοριακούς Συνταξιούχους

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ/29.11.2011

» Οι συντάξεις, από 1.11.2011, με τις διατάξεις του Ν. 4024 / 2011, η οικογενειακή παροχή και οι μειώσεις της σύνταξης, του μερίσματος ΜΤΠΥ και του Εφάπαξ ΤΠΔΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/22.11.2011

» Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του π.δ. 38/2010

ΚΥΑ 146346 ΦΕΚ 3169 Β/30.12.2011


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ., κατά την περίοδο παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2011

Δ6Δ1012192ΕΞ2011/24.1.2011

»

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Δ6Δ1012192ΕΞ2011/24.1.2011

»

Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών να ανταποκρίνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών και να αναρτούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών

Δ6Δ 1014102 ΕΞ2011/27.1.2011

»

Συμπλήρωση του Εγχειριδίου, με τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έκδοσης Δεκεμβρίου 2010

Δ6Δ 1014106 ΕΞ2011/26.1.2011

»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

•ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

•ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Δ6Δ 1014106 ΕΞ2011/26.1.2011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

»

Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την

Δ6Α 1027850ΕΞ 2011/17.2.2011

»

Περί της ασφαλούς διακίνησης πληροφοριών μέσω INTRANET

 

Δ6Δ 1062231 ΕΞ 2011/28.4.2011

»

«Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης».

Δ6Δ 1104475 ΕΞ 2011/21.7.2011

»

“Κοινοποίηση   απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”.

 

Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον

τομέα της άμεσης φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Δ6A 1109311 ΕΞ 2011/1.8.2011

»

Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής

Δ6Δ 1125726 ΕΞ 2011/6.9.2011

»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 2- Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατάστασης με δείγματα υπογραφής υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ ……………….

 

Δ6Δ 1125726 ΕΞ 2011/6.9.2011

»

Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ

Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και   των Διευθύνσεων αυτής , καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων   της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1131269 ΕΞ 2011/20.9.2011

»

Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Δ6Δ 1137263 ΕΞ 2011/3.10.2011

»

Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατάστασης με δείγματα υπογραφής υπαλλήλων

Δ6Δ 1137263 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞ 2011/3.10.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., που έχει ανασταλεί η λειτουργία, από την 1.10.2011.

Δ6Δ 1141499 ΕΞ 2011/12.10.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και   των Διευθύνσεων αυτής , καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1131269/20.9.2011

»

Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ

Δ6Α 1133062/21.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Δ6Α 1133675/23.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Δ6Α 1131251/20.9.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, από την 1.11.2011.

Δ6Δ 1147387/27.10.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Δ6Α 1148219/31.10.2011

»

«Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών και των Τμημάτων αυτής».

ΑΥΟ 1/18.10.2011

»

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών.

Δ6Α 1153411/9.11.2011

»

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2187)

Δ6Α 1148245/31.10.2011

»

Μετονομασία Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1152674/8.11.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, από την 1.12.2011.

Δ6Δ 1160801/24.11.2011

»

Πέρας των ταμειακών συναλλαγών στις 13.30, την Τετάρτη 30.11.2011, για τις Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Δ6Δ 1162403/29.11.2011

»

Ενέργειες Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2011.

Δ6Δ 1162408/29.11.2011

»

Χορήγηση βεβαίωσης για κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ στην ειδική αποζημίωση από το λογαριασμό ΔΙΒΕΕΤ.

Δ6ΣΤ 1164163/1.12.2011

»

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α'Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ6Α 1166057/30.11.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1159770/22.11.2011

»

Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Δ6Α 1161279/25.11.2011

»

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1159129/21.11.2011

»

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των Χρηματικών Ενταλμάτων.

ΥΠΟΙΚ 270/28.12.2011

»

Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).

Δ6Α 1007935/13.1.2012

»

Κοινοποίηση της αριθμ.Δ6Α 1007935 ΕΞ2012/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)

Δ6Α 1014230/24.1.2012

»

Περί της επικύρωσης αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που εκδίδονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και εν γένει από ημεδαπή διοικητική αρχή.

Δ6Δ 1007890/16.1.2012

»

Καταστροφή των υπηρεσιακών σφραγίδων, που χρησιμοποιούσαν τα Π.Ε.Κ

Δ6Δ 1023006/7.2.2012

»

Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα παραλαβής μισθωτηρίων συμβολαίων.

Δ6Δ 1030359/20.2.2012

»

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1047/24.2.2012

»

Επανέκδοση του Εγχειριδίου, με τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έτους 2012.

Δ6Δ 1034406 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/28.2.2012


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΦΠΑ Κ.Β.Σ

Αντικειμενικές Αξίες

 Σελίδα 3 από 5