ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκτύπωση

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2013-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΔΕΔΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ